Onze visie

Op het moment dat een statushouder de inburgering heeft afgerond en wordt “losgelaten” door de diverse instanties blijkt het heel moeilijk te zijn om op eigen kracht de weg te kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. Als we daarbij het gebrek aan relevante werkervaring, scholing / diploma’s, en het (nog) niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal optellen, kunnen we concluderen dat het voor de meeste statushouders bijna onmogelijk is om op om op eigen kracht een baan te vinden. Met onze projecten krijgen zij een flinke steun in de rug bij het vinden en het behouden van een baan.

Wanneer de statushouder uiteindelijk tewerk is gesteld blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn om te voldoen aan de Nederlandse standaards en verwachtingen. Oorzaak daarvan is onwetendheid; de statushouders zijn immers nog niet bekend met de hier geldende  werkethiek, mentaliteit en gewoonten. Daardoor kunnen misverstanden en onbegrip ontstaan tussen werkgever en werknemer. Dat heeft dan weer als gevolg dat een aantal de statushouders er niet in slaagt om zich te handhaven op de arbeidsmarkt. Dit is heel jammer en vooral níet nodig omdat het hier in veel gevallen om zeer gemotiveerde mensen gaat die dolgraag aan de slag willen om een toekomst op te bouwen in Nederland. 


We zijn er in geslaagd om een unieke werkwijze te ontwikkelen om dit probleem te ondervangen. Cirkel Rond Projecten vult precies het tot nu toe ontbrekende puzzelstukje in dat noodzakelijk is om de statushouders met succes in te laten stromen in het arbeidsproces. In onze projecten worden de statushouders tewerkgesteld in een werkervaring traject bij kwekers in de tuinbouw en productie bedrijven. Tijdens dit traject krijgen de statushouders veel aandacht en coaching om te leren werken volgens de Nederlandse maatstaven. Tegelijkertijd onderhouden wij een nauw contact met de werkgever om eventuele misverstanden door onwetendheid meteen op te kunnen lossen. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip. Daarnaast bieden wij de statushouders hulp en begeleiding bij het opzetten en voeren van een privé administratie en ondersteunen wij bij de contacten met de diverse instanties. ( denk aan belastingdienst, zorgverzekeraar, sociale dienst (opzeggen van de uitkering), het  aanvragen of opzeggen van toeslagen etc.. 

Het is een bewuste keuze dat dit project uitgevoerd wordt in tuinbouw en productiebedrijven.

In deze bedrijfstakken zijn veel gerenommeerde bedrijven te vinden die Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en “Social Qulified” zijn. Daar komt bij dat het werk in de meeste gevallen snel en goed aan te leren is. Dit biedt voor de statushouders goede kansen om een start te maken op de arbeidsmarkt. 

Voor tuinbouw en productiewerk heerst een krapte aan personeel. De bedrijven willen graag investeren in goed personeel, maar de tijd om de statushouders de extra aandacht te geven die hard nodig is ontbreekt vaak. Daar wordt volledig in voorzien met onze projecten. 

Wilt u meer informatie over onze projecten?

Neem gerust contact met ons op!