Sociaal ondernemen met een “buitengewone” aanpak...

Wij bieden hulp aan ingeburgerde asielzoekers (statushouders) bij het vinden- en behouden van hun eerste baan in Nederland.


Cirkel Rond Projecten werkt in opdracht van diverse gemeenten in West Nederland. Voor deze gemeenten begeleiden wij statushouders naar een baan. Wij zorgen ervoor dat de statushouders alle tools mee krijgen om succesvol te integreren met betrekking tot werk.


Cirkel Rond Projecten is ontstaan doordat wij vanuit de praktijk hebben ervaren dat een groot aantal statushouders nog veel extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft als het om werk gaat. Die extra aandacht kan op dit moment nog niet worden aangeboden door gemeenten, instanties en / of de bedrijven.

 

Door onze werkwijze krijgen de kandidaten een flinke steun in de rug om hun weg te vinden naar een baan.

De statushouders worden tewerkgesteld in tuinbouw en productiebedrijven middels een werkervaringstraject.

Tijdens de werkervaringstrajecten leren de statushouders wat nodig is om succesvol mee te kunnen draaien op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit doen wij d.m.v. een intensieve begeleiding en coaching náást de werkvloer. Cirkel Rond Projecten komt bij de statushouders thuis om ze alles te leren over de Nederlandse regels en gewoonten die betrekking hebben op werk. 


Tegelijkertijd bieden wij ondersteuning bij het opzetten van een privé administratie, het onderhouden van contacten met de diverse instanties (belastingdienst, gemeente, sociale dienst etc…). Wij staan in nauw contact met de werkgever om eventuele misverstanden die kunnen ontstaan door onwetendheid, onbekendheid met de regels of cultuurverschillen meteen op te kunnen lossen. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en wordt uitval voorkomen.

 

Met onze “buitengewone” aanpak worden de ontbrekende puzzelstukjes in het traject van inburgering tot aan werk ingevuld en maken wij met elkaar de “Cirkel Rond”

Wilt u meer informatie over onze projecten?

Neem gerust contact met ons op!
Download hier onze algemene voorwaarden en het privacy beleid van Cirkel Rond:

Algemene voorwaarden .pdf | Privacy beleid cirkel rond.pdf